logo

五高の歴史

Classroom

Murakawa Kengo

 

Birth: Kumamoto 1875-1946
Field of Achievement: Western History,
Tokyo University Professor

Uno Tetsuo

 

Birth: Kumamoto 1875-1974o
Field of Achievement: Chinese Philosophy,
Tokyo University Professor

Uetsuka Shuhei

 

Birth: Kumamoto 1876-1935
Field of Achievement: Father of Brazilian Immigration

Terada Torahiko

 

Birth: Tokyo 1878-1935
Field of Achievement: Physics,
Tokyo University Professor

Shimomura Koji

 

Birth: Saga 1884-1955
Field of Achievement: Educator, Novelist

Okawa Shumei

 

Birth: Yamagata 1886-1957
Field of Achievement: Philosopher, Social Activist

Shigemitsu Mamoru

 

Birth: Oita 1887-1957
Field of Achievement: Minister of Foreign Affairs

Watanabe Jin

 

Birth: Tokyo 1887-1973
Field of Achievement: Architect

Hagiwara Sakutaro

 

Birth: Gunma 1886-1942
Field of Achievement: Poet, Father of Modern Japanese Poetry

Ushihara Kiyohiko

 

Birth: Kumamoto 1897-1985
Field of Achievement: Movie Director

Sato Eisaku

 

Birth: Yamaguchi 1901-1975
Field of Achievement: Prime Minister

Ikeda Hayato

 

Birth: Hiroshima 1889-1965
Field of Achievement: Prime Minister

Nishimura Ryusuke

 

Birth: Yamaguchi 1903-1989
Field of Achievement: Inventor of color film

Umezaki Haruo

 

Birth: Fukuoka 1915-1965
Field of Achievement: Novelist

Kinoshita Junji

 

Birth: Tokyo 1914-2006
Field of Achievement:Playwright, Translator

Lee Won Kyeong

 

Birthplace:Korea 1922-2007
Field of Achievement: Director of Foreign Affairs (Korea)

Nakano Koji

 

Birthplace:Chiba 1925-2004
Field of Achievement: Novelist

Nagahata Michiko

 

Birth: Kumamoto 1930-2012
Field of Achievement: Novelist

Political circle, Bureaucracy circle

Akahoshi Tenta

Hayashi Ichizo

Kobashi Itta

Katsu Masanori

Suzuki Fujiya

Hayashi Suehiko

Yamazaki Tatsunosuke

Goto Fumio

Yokoo Shigemi

Tani Masayuki

Ueda Shunkichi

Ooasa Tadao

Ayabe Kentaro

Ando Kyoshiro

Ichimada Hisato

Yamasaki Iwao

Ishizaka Shigeru

Kobayashi Takeji

Araki Masuo

Okubo Takeo

Yoshitake Eichi

Hirose Masao

Morinaga Teiichiro

Takahashi Michitoshi

Koga Raishiro

Wada Chikara

Kuranari Tadashi

Noshiro Kikuo

Fujimoto Shinya

Hiramatsu Morihiko

Lee Won Kyoung

Fukushima Joji

Legal profession

Fukushima Joji

Nakai Kazuo

Baba Yoshitugu

Tanaka Jiro

Business circle

Mine Seiryo

Akahoshi Rikuji

Takahara Misao

Uetsuka Shuhei

Noyori Tatsuji

Kido Suekichi

Tanaka Tetsusaburo

Naruse Tatsu

Yoshida Tsutomu

Kurita Junichi

Kubota Yutaka

Hirakawa Seifu

Nishida Taro

Yamakawa Ryoichi

Oyaizu Sogo

Hirashima Toshiro

Ootagaki Shiro

Sasayama Tadao

Ando Toyoroku

Okami Hajime

Sako Seiji

Haruki Sakae

Horikoshi Teizo

Shimomura Yaichi

Horie Shigeo

Yoshimura Tsunesuke

Hirooka Tomoo

Minato Moriatsu

Sakata Katsuro

Ishida Masami

Gono Yoshiyuki

Nabeshima tunatoshi

Miyazaki Kagayaki

Muroya Takashi

Yoshitake Koji

Miyoshi Shinichi

Nagata Masaharu

Ishikawa Saburo

Kadota Masami

kurahachi Tadashi

Yamaura Katsuro/p>

Akashi Toshio

Ojimi Yoshihisa

Takagi Kazumi

Akitomi Kimimasa

Mizutami Goro

Yamamoto Kenichi

Okuyama Toru

Tashiro Wa

Aikawa Kentaro

Kaku Ryuzaburo

Meda Katsunosuke

Fujita Akira

Researcher

Kawaguchi Torao

Sato Denzo

Kuroita Katsumi

Sirakabe Ketsujiro

Matsui Okimoto

Murakawa Kengo

Akizuki Kazutsugu

Takagi Toshio

Nonaka Sueo

Uno Tetsuto

Hayami Hirosi

Kohara Tatsuaki

Fujimura Tsukuru

Terada Torahiko

Kinoshita Suekichi

Uchimaru Saiichiro

Ochiai Teizaburo

Yamagata Motoharu

Nishiuchi Teikichi

Kinoshita Kumao

Obata Isei

Tazawa Yoshisuke

Tsukahara Isematsu

Fujiwara Kyoetsuro

Okawa Syumei

Takata Yasuma

Saito Soichi

Umene Tsunesaburo

Ouchi Hyoe

Goto Kakuji

Suminoe Kinshi

Irita Seizo

Yoshida Akio

Abe Katsuma

Imanaka Tugumaro

Sakisaka Itsuro

Yamada Minoru

Koga Issaku

Fukuyama Toshio

Saeki Chihiro

Naito Jyusitiro

Endo Yoshimoto

Obo Fujio

Inukai Takashi/p>

Matsuo takane

Tsukamoto Yotaro

Saigo Nobutsuna

Mori Sanjuro

Kanda keiya

Hirano Ryuichi

Murayama Matsuo

Oshima Joji

Uchida Kenzo

Lee Won Kyoung

Minamoto Ryoen

Taura Takeo

Kohara Kazuyoshi

Arita Isao

Saegusa Takeo

Tokunaga Makoto

Matsuo Koya

Tanabe Hiroyoshi

Oe Shinobu

Takeshima Toshimoto

Culture, Entertainment

Toki Masao

Ushihara Kiyohiko

Hosokawa Ryugen

Kami Kyosuke

Hayashi Fusao

Kanbayashi Akatsuki

Kitamikado Jiro

Hatakake Seiko

Kawakita Michiaki

Umezaki Haruo

Kinoshita Junji

Tanigawa Gan

Nkano Koji

Higashi Saburo

Nagahata Michiko

Morisaki Azuma

Japanese ProfessorsHistory